ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Т.Л. Архіпова, Н.В. Осипова, М.С. Львов

Анотація


У статті аналізуються можливості соціальних мереж для використання в системі освіти. Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій та технологій навчання істотним чином впливає на освітній процес в цілому і сприяє формуванню інформаційно-освітнього середовища, особливістю якого є забезпечення активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. У статті аналізується досвід застосування соціальних мереж у навчальному процесі ВНЗ для активізації пізнавальної діяльності студентів.


Ключові слова


Веб-спільнота;соціальна мережа;інформаційно-комунікаційні технології;навчальний процес;інформаційно-освітнє середовище;активізація пізнавальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Роль соціальних мереж та віртуальних спільнот в освіті учнівської молоді. – [Електронний ресурс] / Баралдим В.М. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fconf.iitlt.gov.ua%2FImages%2FFiles%2FBarladym_zvitna_19_03_2015_102_1426351627_file.docx&ei=5JwYVefAIoGtPZiGgLAH&usg=AFQjCNEXQhCC2rsYphCm3x0K4qOrmCM3XA&sig2=YbINrBgHjrjpFJGU7FeDJg.

Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.

Івашньова С. В. Використання соціальних сервісів та соціальних мереж в освіті / С. В. Івашньова // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 15-17.

Малицька І. Д. Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн / І. Д. Малицька // Інформаційні технології в освіті. – 2013. – Вип. 15. – С. 276–283.

Павличенко Е.Н. Социальные сети как инструмент модернизации образования / Е.Н. Павличенко //Народное образование. – 2012. – № 1. – C. 42-47.

Серов Ю. О. Методы и средства создания эффективных виртуальных сообществ на основе Веб-форумов / Ю. О. Серов . – Рукопись. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем. – Национальный университет «Львовская политехника», Львов, 2010.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234