ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО КУРСУ «ПРОГРАМУВАННЯ»

А.І. Барієва, А.В. Чорна

Анотація


У статті проаналізовано поняття інформаційного освітнього середовища різними науковцями; визначено його типологічні ознаки; сформульовано принципи створення інформаційних освітніх середовищ; виділено основні напрями та проблеми створення і розвитку єдиного інформаційного освітнього простору; виокремлено інтерактивний курс як складову програмно-телекомунікаційної основи інформаційного освітнього середовища. 


Ключові слова


освіта;інформаційне середовище;інтерактивний курс

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев А. А. Кафедра в системе открытого образования / А. А. Адреев, Ю. В. Рубин, Л. Г. Титарев // Материалы конференции «Образование в информационную эпоху». - М. : МЭСИ, 2001. – С. 90–100.

Гуревич Р. С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі: нав- чальний посібник / Р. С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. Гуревича Р.С. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013. – 309 с.

Кечиев Л.Н. Информационно-образовательная среда технического вуза / Л.Н. Кечиев, Г.П. Путилов, С.Р. Тумковский. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cnews.ru/reviews/free/ edu/it_russia/ institute.shtml.

Лазарева И.А. Дистанционное обучение в обучающей информационной среде / И.А. Лазарева. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.iiorao.ru/iio/pages/izdat/ison/publication/ison_2012/num_10_2012/L azareva.pdf.

Савченко Т.В. Програмні продукти для розробки інтерактивних курсів / Т.В. Савченко, С.В. Гохович, Л.В. Солодєєва. // Збірник наук. праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2013. – Вип. 44. – С. 138–147.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234