АНАЛІЗ СИСТЕМ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДІО ТА ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

А.Д. Булат, О.В. Наумук

Анотація


У статті проаналізовано декілька найбільш поширених систем для організації аудіо та відео конференцій. На основі порівняння відмінностей кожного з продуктів зроблено висновки, щодо доцільності впровадження Apache OpenmMeetings.

Ключові слова


дистанційне навчання;інтерактивні засоби;аудіо відео конференції;Apache OpenmMeetings

Повний текст:

PDF

Посилання


Богачков Ю. М. Ключові питання створення концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. М. Богачков, О.П. Пінчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Т. 35, вип. 3. – С. 83–98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2013_35_3_12

Жалдак М. І. Педагогічний потенціал комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики //Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2003. – С. 3–16., 6 с.

Кремень В.Г. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В.Г. Кремень. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / С.О. Сисоєва; НАПН України Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 320 с.

Comparison of web conferencing software / Материал из Википедии — свободной энциклопедии. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_conferencing_software.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234