РОЗВ’ЯЗАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON

К.П. Осадча, О.В. Хромишев

Анотація


У статті здійснено аналіз математичних можливостей мови програмування Python. На прикладі розв’язання трьох типових математичних задач (на знаходження найбільшого спільного дільника, на обчислення факторіалу числа, на обчислення послідовності Фібоначі) засобами цієї мови програмування здійснено спробу доведення ефективності окремих засобів розв’язання цих задач, а саме: рекурсії, умовного оператору і циклу з умовою, об’єктно-орієнтованого програмування. Зроблено висновок про те, що швидкість математичних обчислень (ефективність програм мовою Python) залежить від типу вирішуваної задачі і мовних конструкцій, що використовуються при розробці програмного коду. 


Ключові слова


математичні задачі;мова програмування;Python;ефективність програм

Повний текст:

PDF

Посилання


Кадан А. М. К вопросу использования языка Python при изучении математических дисциплин студентами ИТ-специальностей. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104337/1/Кадан-192.pdf.

Соловьёв И.А. Вычислительная математика на смартфонах, комуникаторах и ноутбуках с использованием программных сред Python: учеб. пособ. / И.А. Соловьёв, А.В. Червяков, А.Ю. Репин. – СПб.: Издательство «Лань», 2011. – 272 с.

Основы вычислительной аналитики на Python. Спецкурс профессора Шибзухова З.М. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://tidm.ru/osnovy-vychislitelnoy-analitiki-na-python.

Левитин А.В. Алгоритмы: введение в разработку и анализ: пер. с англ. / Левитин А.В..– М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 576 с.

Бондаренко М.Ф. Комп’ютерна дискретна математика: Підручник / М.Ф. Бондаренко, Н.В. Білоус, А.Г. Руткас. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.

Учебник Python 3.1. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https://ru.wikibooks.org/wiki/Python/Учебник_Python_3.1.

Why Anaconda? – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: https://www.continuum.io/why-anaconda.

Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание / М. Лутц. – Пер. с англ. – СПб. : Символ-Плюс, 2011. – 1280 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234