РОЗРОБКА ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

В.А. Ракович

Анотація


Стаття присвячена аналізу технологій, що можуть бути використані при розробці додатків для соціальних мереж. Розглянуто основні проблеми розробки таких систем та шляхи їх подолання. На прикладі постачальника хмарних послуг Amazon зроблено опис наявних сервісів, що вдало використовуються для створення додатків для соціальних мереж. Запропоновано перелік дій для створення власного додатку із застосуванням наведених сервісів.


Ключові слова


соціальна мережа;додаток;сервер;база даних;хмарні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Данько Ю. А. Феномен соціальних мереж у контексті становлення і розвитку мережевого суспільства / Ю.А. Данько // Вісник Міжнародного слов’янского університету. Сер. : Соціологічні науки. - 2012. – Т. 15, № 1-2. - С. 53–59.

Онищенко О.С. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / [О.С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 220 c.

The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-145, 2011.

Аулов І. Ф. Хмарні обчислення та аналіз питань інформаційної безпеки в хмарі / І. Ф. Аулов, І. Д. Горбенко // Applied radio electronics : Приклад. адиоэлектроника. - 2013. – Vol. 12, No 2. – С. 194 – 201.

Клеменков П.А. Большие данные: современные подходы к хранению и обработке / П.А. Клеменков, С. Д. Кузнецов / Труды Института системного программирования, т. 23. – М. : ИСП РАН, 2012. – С. 143–158.

Мендкович Н. А. Обзор развития методов лексической оптимизации запросов / Н. А. Мендкович, С. Д. Кузнецов / Труды Института системного программирования т. 23. – М.: ИСП РАН, 2012. – С. 195-214.

Rick Cattell Scalable SQL and NoSQL Data Stores / Cat tell Rick / IGMOD Record, December 2010 (Vol. 39, No. 4)

Mark A. Beyer, Douglas Laney. The Importance of ‘Big Data’: A Definition, Mark Beyer, Douglas Laney, G00235055

Хмарні_обчислення [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Хмарні_обчислення.

Amazon Web Services (AWS) – сервисы облачных вичислений. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://aws.amazon.com/ru/.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234