ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

С.М. Танана

Анотація


У статті проаналізовано використання інноваційного підходу навчання іноземної мови в педагогічній діяльності; визначено зміст інноваційних процесів в освіті; обґрунтовано предмет і завдання освітньої інноватики, концептуальні положення проектування ефективних освітніх технологій у процесі вивчення іноземних мов.


Ключові слова


інноваційний підхід;професійна компетентність;інноваційні процеси;освітня інноватика;освітні технології;іноземні мови

Повний текст:

PDF

Посилання


Вавіліна С. Роль використання електронних навчальних ресурсів у формуванні професійної компетенції майбутніх філологів // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики студентів-філологів: Матеріали IV Міжнародної наук.-практичної конференції. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 64–65.

Зарічанська Н. Реальний стан готовності вчителів філологічних дисциплін до інноваційної діяльності / Н. Зарічанська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / Ред. кол. : ТОВ «Планер», 2012. – Вип. 29. – С. 37-48.

Корольова О. Методичні принципи та сучасні проблеми інтенсифікації процесу навчання за допомогою використання інформаційних технологій/ О. Корольова // Вісник ГІІМ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем»]. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ». – 2014. – Вип. 43. – С. 222–226.

Полікарпова Ю. Презентації Pecha-kucha у навчанні іноземних мов / Ю. Полікарпова // Іноземні мови як засіб реалізації між предметних зв’язків у підготовці майбутніх аграріїв: Матеріали міжнародної наук.-практичної конференції. – Біла Церква, 2012. – С. 44–45.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234