Використання інформаційних технологій у навчальних проектах з фізики

А.І. Вагіс

Анотація


У статті досліджується проблема використання методу проектів у навчанні фізики вищої школи, який розглядається як сучасна інформаційна технологія навчання. Використання методу проектів у навчальному процесі з фізики є засобом компетентнісного підходу до навчального процесу і сприяє самоосвіті, самоорганізації та саморозвитку студентів.

Ключові слова


інформаційні технології; навчальний проект; фізика; вища освіта; компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Гузєєв В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. - М.: Народное образование.-2001.-240с.

Логвін В. Метод проектів у контексті сучасної освіти //Завуч. – 2002. - №26.-С.4-6.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник /За заг.ред. Пєхоти О.М. – К.: „А.С.К.”.– 256с.

Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. - М: Изд-во МГУ.- 2003.- 416с.

Князева Е.Н. Пробуждающее образование // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. – М.: Прогресс-Традиция, 2007.-592с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование.- 1998.-256с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234