Комп’ютерне моделювання у підготовці фахівців з вищою освітою

Р.М. Горбатюк

Анотація


У статті розкрито особливості комп’ютерного моделювання, яке пов’язане з викладанням теоретичного матеріалу, демонстрацією експерименту із використанням технічних засобів навчання під час підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. Визначено потребу у створенні програмних комплексів навчального спрямування, які б давали фундаментальні знання для осіб не обізнаних з комп’ютерними технологіями. Встановлено, що на сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій імітаційне моделювання застосовується у процесі вивчення явищ, процесів, законів природи та технологічних систем.

Ключові слова


імітаційне моделювання; комп’ютерні технології; навчальний процес; педагогічне дослідження; методи навчання; знання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривилев А. В. Основы компьютерной математики с использованием системы MATLAB / А. В. Кривилев. – М.: Лекс-Книга, 2005. – 496 с.

Шеннон Г. Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука : [пер. с англ.] / Г. Р. Шеннон ; под ред. Е. К. Масловского. – М. : Мир, 1978. – 418 с.

Горбатюк Р. М. Комп’ютерне моделювання у підготовці майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності / Р. М. Горбатюк // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 222–229.

Нісімчук К. О. Методика використання інформаційних технологій у підготовці інженерів-педагогів : навч. посіб. / К. О. Нісімчук, Н. Л. Панасюк. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – 160 с.

Веселовська Г. В. Основи комп’ютерної графіки : навч. посіб. / Г. В. Веселовська. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 392 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234