Інфокомунікаційні технології у вищій школі

В.Я. Кархут, А.П. Кудін, Т.М. Кудіна

Анотація


У статті представлені результати розробки оптимальних з погляду дидактики технологічних підходів до розв’язання навчальних завдань вищої школи новітніми засобами ІКТ, а також оцінка ефективності їх застосування у порівнянні з традиційними методиками і засобами навчання.

Ключові слова


ІКТ; електронна педагогіка; мультимедійна лекція

Повний текст:

PDF

Посилання


Кудін А.П. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., «Волиньполіграф» тм, 2012, - 415 с.

Пелипчук С.М. Особливості створення у вищій школі навчального середовища для особистісно орієнтованого навчання. / С.М. Пелипчук // Вища освіта Україниь – Додаток 3, том IV (11) – 2008 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С.442-446.

Степко М.Ф Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський та ін. // Вища школа. – 2004. – № 2/3. – С.97– 125.

Кудін А.П., Галабура В.П. Проблема якості надання освітніх послуг в інтернеті: освітній портал ВНЗ // VI Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і світі»: Матеріали. У 4- томах.,том. ІІ (ч. 2). Упорядники: Хохлова Т.С. і ін.– Дніпропетровськ-Варна, 2010, - С. 542-546.

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения / Е.И. Машбиц. - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.

Сайт електронної бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова / [Електронний ресурс] — режим доступу: http://www.npu.edu.ua

Кудін А.П., Кархут В.Я. Мультимедійний навчально-методичний комплекс з вивчення теоретичної механіки // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 15. - С. 52-59.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234