Інформаційні технології у навчанні дорослих в контексті євроінтеграції

В.С. Балута

Анотація


У статті розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі дорослих зокрема вимоги до організації навчання дорослих, форми відкритого навчання дорослих, аналіз зарубіжного досвіду організації дистанційного навчання дорослих.

Ключові слова


освіта дорослих; інформаційні технології; дистанційне навчання; зарубіжний досвід; форми навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудирева О.М. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. – [Електронний ресурс] / О.М. Гудирева – Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/649

Закордонний досвід організації дистанційного навчання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bo0k.net/index.php?bid= 12316&chapter=1&p=achapter

Поняття інформаційних технологій в освіті. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.com.ua/1_15932_ponyattya-informatsiynih-tehnologiy-v-osviti.html

Сігаєва Л. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні дорослих. – [Електронний ресурс] / Л. Сігаєва – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/2554/1/%D0%A1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0.pdf

Синенко Н. Особливості навчання дорослих – [Електронний ресурс] / Н. Синенко – Режим доступу: http://hrliga.com/index.php?id= 748&module=profession&op =view

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234