Умови, етапи, рівні, критерії, показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності

О.С. Дущенко

Анотація


У статті розглядаються умови, етапи, рівні,  критерії, показники готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Конкретизовано умови, етапи, рівні, критерії, показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування інтернет-технологій у професійній діяльності.

Ключові слова


умови; етапи; рівні; критерії; показники готовності майбутнього вчителя інформатики до застосування Інтернет-технологій у професійній діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриленко О.М. Формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Гавриленко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20 с. – C. 10 – 11.

Гуцан Т.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів економіки до профільного навчання старшокласників [Електронний ресурс]: Наукові конференції. – Режим доступу: http://intkonf.org/index.php?s=%E3%F3%F6%E0%ED&Submit=%CF%EE%F8%F3%EA (27.03.15) – Назва з екрана.

Давискіба О. В. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі "вчитель – комп’ютер – учень": автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Давискіба; Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2009. – 20 c. – C. 11–12.

Етап [Електронний ресурс]: Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BF (27.03.15) – Назва з екрана.

Нітченко Г.М. Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Г.М. Нітченко; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2008. – 20 с. – C. 15.

Професійна освіта: словник: навч. пос. / [уклад. С.У. Гончаренко та ін.; ред. Н. Г. Ничкало]. – К.: Вища шк., 2000. – 149 с.

Ставицька І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті [Електронний ресурс] // Науково-практична конференція «Новітні освітні технології». – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103(27.03.15). – Назва з екрана.

Торубара О.М. Формування готовності у майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технологій: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О.М. Торубара; Ін-т вищ. освіти АПН України. – К., 2009. – 32 с. – C. 25.

Дурай-Новакова К.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: Автореф. дис… докт. пед. наук. ― М.,1983. – 46 с.

Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М.: Педагогика, 1987. – 159 с.

Плахотнюк Н. Критерии и показатели уровня готовности будущих учителей к инновационной деятельности [Електронний ресурс]: Наукова бібліотека України. Наукові публікації. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/1647-kriteriyi-ta-pokazniki-rivnja-gotovnosti-majbutnih-uchiteliv-do-innovatsijnoyi-dijalnosti.html (27.03.15) – Назва з екрана.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234