Створення та використання відеоуроків у теорії та практиці викладання інформатики

О.В. Мальцев

Анотація


В роботі автор проводить аналіз наявних можливостей та наводить приклад власного досвіду створення та використання відеоуроків під час проведення патричних робіт з інформатики для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів за програмою рівня стандарту.

Ключові слова


відеоурок; викладання інформатики; практична робота; демонстрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворох А.О. Розробка та застосування відеоуроків з теоретичної механіки для самостійної роботи студентів / А.О. Ворох, С.О. Дзись // Наукові праці Вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет". Сер. : Педагогіка, психологія і соціологія . - 2014. - № 1(2). - С. 31-36.

Майборода Л.А. Методичні аспекти використання відеоматеріалів у формуванні інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/7311/1/metoduchni_aspektu_vukorustania.pdf

Табаков В.З. Створення інтерактивних навчальних комп’ютерних відеокурсів у середовищі Camtasia Studio [Електронний ресурс] // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. Електронне наукове фахове видання.- 2008. - № 3 (11). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-3/08tvzocs.pdf. – Заголовок з екрана.

Абрамова И.А. Некоторые аспекты разработки электронных образовательных ресурсов средствами программы UVScreenCamera [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ict.edu.ru/vconf/files/10914.doc – Заголовок з екрана.

Ноздрачева В.П. О некоторых способах создания учебных avi-фильмов для курса математики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// vio.uchim.info/Vio_30/cd_site/.../art_4_1.htm. – Заголовок з екрана.

Мещеряков А.Ф. Видеоурок без видеокамеры. //Информатика и образование, №3, 2004. - С.43-44.

Інформатика: 11 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2011. – 304 с.

Наказ Держнаглядохоронпраці України № 81 від 16.03.2004.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234