Організаційно-педагогічні аспекти підготовки учнів 11-х класів філологічного профілю з використанням інформаційних технологій

О.І. Канаш

Анотація


Розглянуто організаційно-педагогічні засади навчальної діяльності за умов використання інформаційних технологій. Обґрунтовано використання інформаційних технологій у рамках профільного навчання. Досліджено моделі профільного навчання викладання української мови та літератури. Розроблено програмний продукт, орієнтований на самостійну роботу учнів.

Ключові слова


індивідуалізація навчання; комп’ютерно-орієнтованої система навчання; використання Інтернет-технологій; профільне філологічне навчання школярів; організаційно-педагогічні засади навчальної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ангелова Т. Новите образователни технологии, Интернет и обучението по български език. (25.08.2004). – Режим доступу: http://linternet.bg/publish/tangelova/novite.htm (28 травня 2007)

Осадчий В.В. Використання системи дистанційного навчання Moodle у вищих навчальних закладах. Навчально-методичний посібник / В.В. Осадчий, Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2010. – 127 с.

Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие / Е.С. Полат; под ред. Е.С. Полат. – М. : Изд. Центр “Академия”, 2004. –416 с.

Прокоф'єв Є.Г. Організаційно-педагогічні засади загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах дистанційного навчання: Дис. ... канд. пед. наук. Київ 2011. - 205 с.

Кизенко В.І., Орищак Л.Л., Чернега В.Г. Курси за вибором у структурі профільного навчання // Профільне навчання: теорія і практика/ За ред. канд. пед. наук Липової Л.А. – К.: ВВП „Компас”, 2007. - С. 5.

Концепція профільного навчання в старшій школі / Освіта України. – 2003. – № 42-43. – С. 8 – 9.

Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения и рекомендации): Учебное пособие / Трайнев В.А., Трайнев И.В. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2006. – 280 с.

Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: підручники і посібники, 2004. – 240 c.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234