Проектування системи компетенцій бакалавра електромеханіки в моделюванні

Є.О. Модло

Анотація


Стаття присвячена питанням зв’язку компетентності в моделюванні з іншими компетентностями бакалавра електромеханіки, її структури та внеску складових у сформованість компетентності. Запропоновано власну систему компетенцій. Із метою визначення внеску кожної з виділених компетенцій у формування компетентності бакалавра електромеханіки проведено опитування експертів.

Ключові слова


компетентність; система компетенцій; електромеханіка; моделювання; проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін). Галузь знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України // Сайт комісії з електротехніки та електромеханіки - Стандарти освіти. – К., 2009. – Режим доступу: http://nmk.vzvo.gov.ua/download/6.050702%20Circuit.rar

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань 0507 Електротехніка та електромеханіка. Напрям підготовки 6.050702 Електромеханіка. Спеціальність 7.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Кваліфікація 2145.2 Інженер-електромеханік : видання офіційне / Галузевий стандарт вищої освіти України ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2012. – 45 с.

Electromechanical Engineering Technology Program Standard : The approved program standard for all Electromechanical Engineering Technology programs of instruction leading to an Ontario College Advanced Diploma delivered by Ontario Colleges of Applied Arts and Technology (MTCU funding code 61021) / Ontario Ministry of Training, Colleges and Universities. – Toronto, 2003. – 48 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234