Нові можливості організації діяльності тьютора дистанційного навчання у Moodle 3.2

Катерина Петрівна Осадча

Анотація


У статті наведено функції тьютора дистанційного навчання. Автор описує результати аналізу нових можливостей системи управління навчанням Moodle версії 3.2 для організації діяльності тьютора в умовах дистанційного навчання. Розглядаються засоби розміщення якісної інформації навчального характер, організації спілкування зі слухачами та нові типи питань тестів.

Ключові слова


Moodle, система управління навчанням, діяльність тьютора, дистанційне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика підготовки і проведення занять з навчального модуля «Відкрита освіта та дистанційне навчання»: метод. посіб. / В.В. Олійник, Л.Л. Ляхоцька, В.О. Гравіт [та ін.]. – К., 2010. – 280 с.

Осадчий В.В. Методи, форми та засоби професійної підготовки учителів-тьюторів в умовах дистанційної форми навчання / В.В. Осадчий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2010. – № 6.

Кулешова Г.М. Модель организации индивидуальной образовательной траектории ученика в дистанционном эвристическом обучении // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. - №63-2. – С. 123-127.

Борисенко Т.І. Концепція та основні принципи створення корпоративної системи дистанційного навчання / Т.І. Борисенко, С.О. Скляров, Ю.М. Чмельов, Ю.В. Дергунова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-1-1/doc/3/08.pdf.

Осадча К.П. Організаційні проблеми впровадження системи управління курсами у процес професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=24〈=uk.

About Moodle [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.moodle.org/32/en/About_Moodle.

Сисоєва С.О. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посіб. / С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, К.П. Осадча. – Київ, Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280 с.

Moodle 3.2 release notes [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.2_release_notes.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234