Педагогічні умови неперервної дизайн-підготовки майбутніх учителів технологій

Світлана Леонідівна Кучер

Анотація


На основі аналізу досліджень та досвіду підготовки майбутнього вчителя технологій виокремлено ряд умов неперервної дизайн-підготовки, серед яких найважливіші: моніторинг та корекція рівня готовності майбутніх учителів технологій до дизайн-технологічної діяльності; технологія педагогічного сприяння організації неперервної дизайн-підготовки студентів, що ґрунтується на використанні елементів особистісно-розвиваючих та інноваційних методів навчання; формування у студентів усвідомленої саморегуляції власної навчально-професійної діяльності на основі єднання особистісної, художньої та технологічної складових. Розробка моделі системи неперервної дизайн-підготовки, в якій будуть враховані визначені педагогічні умови, є перспективним напрямом розробки проблеми.

Ключові слова


педагогічні умови; неперервна підготовка вчителя; вчитель технологій; дизайн-освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Гедзик, А. (2012). Дидактичні умови оптимізації початкового етапу формування графічних понять у майбутніх учителів технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 6 (1), 25–31.

Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ: Либідь.

Горюнова, Л. (1999). Овладение знаниями и умениями педагогического менеджмента как фактор повышения качества профессиональной подготовки учителя. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Ростовский государственный педагогический университет, Ростов-на-Дону.

Двуличанская, Н. (2011). Организационно-педагогические условия повышения профессиональной компетентности обучающихся в системе непрерывного естественнонаучного образования. Наука и образование, (3). Взято с https://elibrary.ru/item.asp?id=15633734&.

Дерев’янко, Н. (2010). Педагогічні умови формування проектно-образного мислення майбутніх дизайнерів у вищому навчальному закладі. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Класичний приватний університет, Запоріжжя.

Король, А. (2013). Педагогические условия формирования готовности студентов к творческой деятельности. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, (2), 100-101. Взято с https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-gotovnosti-studentov-k-tvorcheskoy-deyatelnosti.

Новиков, А. (2006). Методология образования. Москва: Эгвес.

Пищулина, Т. (2012). Становление студента вуза как субъекта непрерывного профессионального образования. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Челябинский государственный университет, Челябинск.

Скачкова, Н. (2010). Дизайн как содержательная основа для формирования технологической компетентности. Вестник ТГПУ, 12 (102), 46-51.

Щукина, В. (2010). Развитие дизайнерской компетентности будущих педагогов профессионального обучения (дизайн). (Автореф. дис. канд. пед. наук). Челябинский государственный педагогический университет, Челябинск.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234