Особливості структурно-функціональної моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів

Аліна Андріївна Микитишин

Анотація


У статті проаналізовано метод педагогічного моделювання і охарактеризовано його основні особливості та переваги у процесі розробки експериментальної методики професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів на засадах інтегрованого підходу. Обґрунтовано структурно-функціональну модель професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів і висвітлено її основні блоки: цільовий, змістовий, діяльнісно-комунікативний, контрольно-регулювальний і результативний. Проаналізовано сутність структурних компонентів запропонованої моделі і описано їх базові характеристики.

Ключові слова


професійна іншомовна підготовка; майбутні програмісти; педагогічне моделювання; структурно-функціональна модель; професійна іншомовна комунікативна компетентність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітвицька, С. С. (2006). Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури.

Вішнікіна, Л. П. (2008). Педагогічне моделювання як основа проектування освітніх процесів. Імідж сучасного педагога, (7-8), 86-87.

Водяна, О. В. (2013). Формування професійної готовності соціального працівника до соціального супроводу сім’ї, де перебуває дитина під опікою. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, (33), 111-115.

Дахин, А. Н. (2002). Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность. Стандарты и мониторинг в образовании, (4), 22-26.

Єльникова, Г. В., & Маслов, В. І. (2008). Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Імідж сучасного педагога, (3-4), 82-83.

Кузьмінський, А. І. (2005). Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Знання.

Монахов, В. М. (2001). Педагогическое проектирование–современный инструментарий дидактических исследований. Школьные технологии, 5, 75-89.

Петренко, М. А. (2014). Интерактивная технология развития творческой активности. Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров, 4 (21), 107-113.

Рябова, З. В. (2012). Моделювання та проектування як ефективні засоби забезпечення якості надання освітніх послуг. Теорія та методика управління освітою, (8), 1-15.

Фіцула, М. М. (2006). Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Академвидав.

Чайка, В. М. (2011). Основи дидактики: навчальний посібник. Київ: Академвидав.

Leibniz, G. W. (1989). The monadology. In Philosophical papers and letters, (pp. 643-653). Springer, Dordrecht.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234