Технологія розробки персонального сайту сучасного науковця

Вячеслав Осадчий, Ірина Сердюк, Дмитро Ліхачов, Владислав Пятниченко

Анотація


Статтю присвячено проблемі підвищення статусу науковця, довіри до результатів його досліджень та потребою у поширенні інформації у світовому науковому співтоваристві. Проаналізовано сучасні тенденції у веб-програмуванні, характеристики процесу розробки веб-ресурсів. Розглянуто технологію створення сайтів, основні можливості Yii фреймворку. Здійснено порівняльний аналіз найбільш популярних фреймворків. Подано опис інтерфейсу та етапів розробки персонального сайту сучасного науковця. Розроблений сайт може бути використано сучасними науковцями для вирішення наукових і практичних завдань по представленню більш детальної персональної інформації та результатів власних досліджень усій науковій спільноті в мережі Інтернет.

Ключові слова


веб-ресурс; наукова комунікація; наукове співтовариство; персональний сайт; програмний засіб; фреймворк

Повний текст:

PDF

Посилання


Веб-сайт: визначення й застосування. Статті про розробку та просування веб-сайтів. (2011). Webtec.com.ua. Взято з http://www.webtec.com.ua/uk/articles/index/view/2011-05-05/web-site.

Данилюк, С. (2010). Персональний сайт як спосіб презентації особистості науковців. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира

Винниченка. Серія: Філологічні науки, 89 (5), 190-194.

Здановська, В. (2010). Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 27, 31-35.

Количество строк кода в популярных php-фреймворках. (2011). Korzh.net. Взято с http://korzh.net/2011-04-kolichestvo-strok-koda-v-populyarnyx-php-frejmvorkax.html.

Николаев, С. В. (2002). Проектирование программного обеспечения: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ.

Пастушенко, О. (2015). Розвиток системи персоніфікації вченого в інформаційному середовищі Інтернет. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 41, 295-309.

Полилова, Т. А. (2011). Персональные веб-страницы в научном сообществе. В Научный сервис в сети Интернет: экзафлопсное будущее (С. 476-479). Новороссийск.

Савенкова, Л. В. (2014). Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство, 19, 153–160.

Семенец, С. В. (2004). Создание программного каркаса Windows CE. Проблеми програмування, 2,3, 133-137.

Современные PHP-фреймворки - полный список лидеров | Редакция электронного журнала для веб-разработчиков. (н.д.). Phpinside.ru. Взято с http://phpinside.ru/?q=node/841.

Фреймворк. (н.д.). Ru.wikipedia.org. Взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/Фреймворк.

XHprof: производительность популярных PHP фреймворков | Блог веб-разработчика. (2009). Tigor.com.ua. Взято с http://tigor.com.ua/blog/2009/12/17/xhprof-php-framework-performance-comparision.

Шаров, С. В., & Осадчий, В. В. (2014). Бази даних та інформаційні системи. Навчальний посібник. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького.

Шафер, Д. Ф., Фатрелл, Р. Т., & Шафер, Л. И. (2004). Управление программными проектами: достижение оптимального качества при минимуме затрат. Москва: Вильямс.

Якобсон, А., Буч, Г., & Рамбо Дж. (2002). Унифицированный процесс разработки программного обеспечения. Санкт-Петербург: Питер.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234