Методи тьюторської діяльності у навчанні інформатики

Ельвіна Іреківна Барієва, Тимофій Васильович Топорков

Анотація


У статті автор вдається до позиції учителя інформатики як тьютора, визначаючи, що у процесі вивчення інформатики тьюторська позиціє стає актуальною у профільному навчанні. Тьюторський супровід учнів на уроках інформатики полягає у постійному стимулюванні самостійної пізнавальної активності учня та потреби в самовдосконаленні й розвитку науково-дослідних умінь в інформаційній діяльності. На основі аналізу наукової літератури з проблем тьюторської діяльності виділено такі методи тьюторської діяльності у навчанні інформатики: практико-орієнтовної діяльності, проблемного навчання, проектні, психодіагностичні, активного навчання, аналізу й самоаналізу, бінарні, дистанційного навчання, метод портфоліо.

Ключові слова


тьютор; інформатика; тьюторство; методи; засоби; портфоліо

Повний текст:

PDF

Посилання


Sites.google.com. (2018). Тема 2. Методика тьюторского сопровождения - Подготовка педагога к тьюторскому сопровождению обучающихся. Взято c https://sites.google.com/site/tutorsoprovogdenie/tema-2.

Александрова, Е. А. (2005). Индивидуальный образовательный маршрут. Новые ценности образования: Антропологический, деятельностный и культурологический подходы. Тезаурус, (5/24), 52-54.

Доценко, С. О. (2007). Готовність майбутніх учителів до прийняття педагогічних рішень. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 4, 49-52.

Іващенко, М. В. (2009). Особливості реалізації технології тьюторської діяльності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 6, 68-72.

Кибардин, А. В., Неудачин, И. Г., & Рогович, В. И. (2006). Полнота системы Internet-коммуникаций курса дистанционной информатики. Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета». Взято c http://omsk.edu/article/vestnik-omgpu-86.pdf.

Ковалева, Т. М. (2010a). Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании»: лекции 1-4. Москва.

Ковалева, Т. М. (2010b). Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании»: лекции 5-8. Москва.

Ковалева, Т. М., Кобыща, Е. И., Попова (Смолик) С. Ю., Теров, А. А., & Чередилина, М. Ю. (2012). Профессия «тьютор». Москва-Тверь.

Літош, Ю. М. (2018). Підготовка учнів до інтелектуальних змагань з інформатики. STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 47-50.

Мальцев, А. В. (2006). Мотивация учащихся к углублению знаний по информатике средствами перманентной олимпиады. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Омский государственный педагогический университет, Омск.

Осадча, К. П. (2018). До питання щодо інституціоналізації професії тьютора в українському освітньому просторі. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 6 (1), 77-88. Взято з http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/itse/article/view/2445/3057.

Рогожина, А. В. (2017). Роль тьютора в создании здоровьесберегающей среды при обучении информатике. (Квалиф. работа). Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск.

Саакян, А. Г. (2018). Методы педагога-тьютора в инклюзивном образовании. Евразийское Научное Объединение. Взято c http://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Saakyan-Armine-Gevorkovna.pdf.

Челнокова, Е. А., & Набиев, Р. Б. (2015). Тьюторская деятельность педагога в условиях профессионального самоопределения школьников. Вестник Минского университета, 1 (9). Взято c https://elibrary.ru/item.asp?id=23211332.

Чиркова, Н. В. (2009). «Тьютор» versus «Учитель»? Вестник Томского государственного педагогического университета, (2), 38-41.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234