Методичні орієнтири застосування ІКТ у викладанні сучасного вокалу у дитячих школах мистецтв

Тетяна Олександрівна Кулага

Анотація


Стаття присвячена питанням застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з позиції діяльнісного та культуровідповідного підходів до процесу роботи з вокалістами над вокальними техніками, які виходять за межі класичної західноєвропейської співацької традиції. У контексті використання ІКТ проаналізовано актуальні науково-педагогічні джерела з питань сучасної вокальної педагогіки, виокремлено основні засоби ІКТ, які доцільно використовувати в освітньому процесі з учнями початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Серед означених засобів ІКТ виокремлено аудіовізуальні засоби інформації, мобільні технології, програмне забезпечення, пристрої звукозапису, електронні інструменти, мережа Інтернет тощо.

Ключові слова


культуровідповідність; сучасна естрадна вокальна педагогіка; інформаційно-комунікаційні технології; методи; засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Барицька, О. А. (2015). Теоретичні аспекти опанування мультимедійних засобів у музичному навчанні. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти, 18, 24-27.

Воронкін, О. С. (2016). Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). (Автореф. дис. канд. пед. наук). Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Старобільськ.

Даофен, C. (2015). Методика використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів музики до співацької діяльності. (Дис. канд. пед. наук). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Зінська, Т. (2014). Інформаційно-комунікативні технології у сучасній музичній освіті. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 456-460. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кивлюк, О. (2013). Становлення інформаційної педагогіки в умовах глобалізації: філософський аналіз. (Автореф. дис. докт. філос. наук). Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

Кремень, В., & Биков, В. (2014). Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 37, 3-15.

Лановенко, А. (2011). Використання засобів мультимедіа при підготовці вчителів гуманітарних спеціальностей. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 4, 50-54.

Міністерство освіти і науки України. (2016). Концепція нової української школи. Київ: МОН України.

Міністерство освіти і науки України. (2018). Концепція розвитку педагогічної освіти. Київ: МОН України.

Олійник, Ю. І. (2013). Інформаційно-комунікаційні технології в музиці: цифрові музичні інструменти. Навчально-методичний посібник (ч.1). Херсон: Видавничий центр «Штрих».

Організація об’єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). (2005). Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження (укр/рос). Ратифікована Законом України № 1811-VI (1811-17) від 20.01.2010. Київ: Верховна Рада України.

Осадчий, В., & Осадча, К. (2015). Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4), 47-58. Взято з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1252.

Попович, Н. (2013). Проблема інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у систему професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Інформаційні технології і засоби навчання, 33 (1). Взято з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/786.

Про освіту. № 38-39, ст. 380. (2017).

Сегеда, Н. А. (2015). Актуалізація культуровідповідного смислу творчої активності школяра на уроці музики. Проблемы современного педагогического образования, (47-4), 150-156.

Турчин, Т. (2012). Інформаційно-комп’ютерні технології на уроках музики в початковій школі. Рідна школа, (1-2), 39-43.

Швачич, Г., Толстой, В., Петречук, Л., Іващенко, Ю., Гуляєва, О., & Соболенко, О. (2017). Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ.

Anderson, J. (2010). ICT Transforming Education. A Regional Guide. Bangkok, Thailand: UNESCO Bangkok. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189216e.pdf.

Aróstegui, J. L. (2010). Risks and promises of ICT for Music Education. Hellenic journal of music, education and culture, 1 (1), 17-31. Retrieved from http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC/article/view/19.

Crawford, R. (2009). Secondary school music education: A case study in adapting to ICT resource limitations. Australasian Journal Of Educational Technology, 25 (4), 471-488. DOI: https://doi.org/10.14742/ajet.1124.

Jones, P. M. (2004). Returning Music Education to the Mainstream: Reconnecting with the Community. In Proceedings of the 26th Conference of the International Society for Music Education "Sound worlds to discover" (Tenerife, Spain) (p. 38). Madrid: Enclave Creativa Ediciones.

Leijen, Ä. (2009). Acknowledging Practice: The Applications of Streaming Audio and Video for Tertiary Music and Dance Education. In Proceedings of 2009 Ninth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 101-103). DOI: https://doi.org/10.1109/ICALT.2009.79.

Pozzi, F., Dagnino, F., Ott, M., & Antonaci, A. (2014). i-Treasures and Intangible Cultural Heritage Education. In Ronzino, P., & Niccolucci, F. (Eds.), Proceedings of the Workshop on Horizon2020 and Creative Europe vs Digital Heritage: A European Projects Crossover. Flash News co-located with the International Conference Museums and the Web Florence 2014 (MWF 2014) (pp. 18-24). Retrieved from http://ceur-ws.org/Vol-1336/paper4.pdf.

Reynolds, N. (2010). Technology and Computers in Music and Music Education. In Reynolds, N., Turcsányi-Szabó, M. (Eds.), Key Competencies in the Knowledge Society. KCKS 2010. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 324 (pp. 333-343). Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-15378-5_32.

Ruthmann, S. A., & Hebert, D. G. (2012). Music Learning and New Media in Virtual and Online Environments. In McPherson, G. E., & Graham, F. W. (Eds.), The Oxford Handbook of Music Education, 2 (pp. 567-583). DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199928019.013.0037.

Savage, J. (2007). Reconstructing Music Education through ICT. Research in Education, 78 (1), 65-77. DOI: https://doi.org/10.7227/RIE.78.6.

Tagiltseva, N. G., Konovalova, S. A., Dobrovolskaya, L. V., Zhukova, A. M., & Ovsyannikova, O. A. (2018). Information Technologies in Teaching Pop Vocals of Teenagers with Disabilities in Motion. In Miesenberger, K., & Kouroupetroglou, G. (Eds.), Computers Helping People with Special Needs. ICCHP 2018. Lecture Notes in Computer Science, 10896 (pp. 365-368). Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-94277-3_57.

UNESCO & UNICEF. (2015). Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##

Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

eISSN 2521-1234